Trafikverket sätter upp nya trafiksäkerhetskameror i Jämtland. Fyra stycken längs väg 87 i Östersunds kommun och två stycken längs E45 i Strömsunds kommun.