Minst sex personer dog efter att flygplan störtade in i ett villaområde i Chile, enligt AP.