Totalt sex unga män åtalas nu efter det våldsamma upploppet på torget i Ronneby för snart två år sedan. Åklagaren bevisning är bland annat videofilmer från platsen.