Statens servicecenter som har ett gemensamt kontor för Försäkringskassan, Skatteverket och Pensionsmyndigheten i Lunagallerian, har blivit uppsagd från sina nuvarande lokaler. Bakgrunden är Telge fastigheters ovissa framtidsplaner för gallerian. – Det är inte tal om någon nedläggning i Södertälje, säger Niklas Åkerlund, sektionschef för kontoret i Södertälje.