För att kunna mäta människors kroppstemperatur har Helsingborgs stad satt upp sensorer på två platser på centralstationen. Syftet är att kunna se trender i virusspridning och därmed kunna anpassa olika samhällsinsatser utifrån det. Men flera forskare som SVT Nyheter Helsingborg pratat med är tveksamma till vad verktyget faktiskt kommer att ge.