Det nationella nödläge som råder kan upphävas – om Trump inte använder sitt veto.