Den amerikanska senaten röstar för att häva det nödläge som utfärdats av president Donald Trump. 59 senatorer röstade för och 41 emot, sedan totalt tolv republikaner tagit ställning emot nödläget. Trump utfärdade nödläget vid USA:s södra gräns, med hänvisning till migrationen.(TT)