Begränsar Trumps möjligheter att själv besluta om militära insatser mot Iran.