Efter att Örebro, Västmanland, Dalarna och Uppsala nu tvingats gå upp i stabsläge till följd av uteblivna leveranser av livsviktigt sjukvårdsmateriel verkar nu läget kunna stabilisera sig i början av nästa vecka. Det uppger Petter Karlsson, förvaltningschef för Varuförsörjningen, en gemensam nämnd för de fem berörda regionerna, där även Sörmland ingår.