Myndigheterna har pressträff om coronaläget. Karin Tegmark Wisell, (Folkhälsomyndigheten), Iréne Nilsson Carlsson (Socialstyrelsen) och Svante Werger (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) medverkar.