Kommunerna i norra länet gör nu en rad insatser för att stötta företag som drabbats ekonomiskt med anledning av coronakrisen.