Semper återkallar ett antal förpackningar BabySemp1, som är modersmjölkersättning avsedd för nyfödda barn upp till 6 månader.Detta då produkten innehåller mjölkdryck med jordgubbssmak för äldre barn.