Köpsugna hushåll får nyckelrollen när ekonomin får fart igen efter pandemin, spår SEB:s ekonomer i en ny prognos. BNP-tillväxten skrivs upp till 4,5 procent för i år följt av 4,0 procent för 2022. Högt hushållssparande och finanspolitiska stimulanser sk