Färre partier – mindre regeringskaos. Så resonerar riksdagsledamoten Adnan Dibrani (S), som redan 2013 skrev en motion om att höja riksdagsspärren till 6 procent. – Man skulle nästan kunna säga att jag är ett unikum. Jag såg ju detta komma, säger han i Politikbyrån.