Utvinningen av sällsynta jordartsmetaller i dagbrott är en så miljöfarlig verksamhet att kinesiska bolag har börjat flytta en stor del av sin verksamhet till grannlandet Myanmar. Nu används detta som ett argument för att utvinna metallerna i Sverige i stället.