Lea Gleitman, 94, och Mira Malm Kelber, 18. Båda har de ett personligt förhållande till Förintelsen. Se deras möte – 80 dagar efter Kristallnatten.