I Luleå skärgård är det öppet vatten på många håll just nu. Kustbevakningen använder sig av en svävare för att ta sig fram när isen varken bär eller brister.