Under ett dyk förra veckan hittade Kent Malm och Peter Andersson vad de uppskattar till 200 skarpa skott under Rödöbron. De kontaktade polisen och anmälde det anmärkningsvärda fyndet, varpå de fick rådet att bärga det på egen hand – något de ansåg för farligt.