Den är pytteliten, grön och världshaven är fulla av dem. Den kan knappt ses i ett mikroskåp, men tillverkar sammanlagt lika mycket syre som alla odlade grödor på land. Idag prisas Sallie Chisholm som upptäckte bakterien Prochlorococcus med det stora svenska forskningspriset.