Uppmanar regeringen att stå upp för yttrandefrihet.