Ska ta bort 45 inlägg som bedöms bryta mot respektklausulen i Tidöavtalet.