Den schweiziska ekonomin spås under 2021 och 2022 att växa rejält jämfört med den genomsnittliga tillväxttakten. Men hotell och restauranger drabbas svårt. – Vid sidan av en ökande konsumtion så är investeringar en drivande faktor: Bolag brukar i vanlig