En schemastrid inom hemtjänsten i Söderköping gjorde att Kommunals skyddsombud förra året lämnade in 21 stycken så kallade paragraf 6:6 a-anmälningar. Nu har Arbetsmiljöverket beslutat att skicka en ansökan om 1 050 000 kronor i vite till förvaltningsrätten i Stockholm.