SCA tillbakavisar anklagelserna om att skogsbolaget hugger ner skyddsvärd skog på gränsen mellan Jämtlands och Västernorrlands län. – Vi avverkar inte skyddsvärd skog, vi avsätter de skogar som har de högsta naturvärdena. Men ibland kan det naturligtvis vara så att vi har olika uppfattningar om vad som verkligen är skyddsvärt, säger SCA:s skogsskötselchef Ola Kårén.