Den återupptagna utredningen om saxmordet i Hovsjö i Södertälje 2001 läggs nu slutgiltigt ned. Utredningen återupptogs efter DN:s granskning av fallet, nu konstaterar åklagaren att det inte går att kartlägga händelseförloppet. ”Sammantaget är min bedömning att bevisningen inte är tillräcklig för att styrka vem som gjort sig skyldig till brottet” skriver åklagaren.