Kåseri. Om tidig skörd och maskinskrivna lyxtelegram.