Biscaya är och förblir ett blåshål. Klokt att avvakta på rätt sida om Gibraltar sund.