Det borde gå ett antal månader efter anställningens slut.