Regeringen vill underlätta utbyggnad för att öka eltillgången i södra Sverige.