Skolborgarrådet Isabel Smedberg-Palmqvist: Språket är nyckeln till en bra skolgång.