Elledning signalerar utveckling. Men lokal solel ger effekt.