"Ett väpnat angrepp mot Sverige kan inte uteslutas" är ett citat från försvarsberedningens rapport. Jag anser att Sverige borde ta detta existerande hot från främmande makter och grupper på högst allvar.