Medlemmar i Svensk Pilotförening (SPF) har röstat ja till nytt kollektivavtal, skriver SPF i ett pressmeddelande. Avtalet har en löptid på 5 år och gäller från och med den 1 oktober 2022. Enligt avtalet ska det ske en reduktion av nuvarande villkor med över 25 %, omfattande bland annat lönereduktion, säsongsflexibilitet och upp till 60 timmars arbetsvecka.