Varje år tvingas många kvinnor i länet söka skydd eftersom de är hotade av sina män. Sarah som vi kallar henne blev psykiskt misshandlad i 14 år och dödshotad av sin man.