Musiken är snarare en berättelse om ung, modern manlighet.