Säkerhetspolisen presenterar sin årsrapport för 2018.