Ryssland och Kina anses vara de främsta hoten mot Sverige. Kina har ökat sitt industrispionage och även försöken att politiskt påverka Sverige. Det slås fast i Säkerhetspolisens senaste årsrapport som presenterades på torsdagen.