Hotbilden mot Sverige är bredare och ser annorlunda ut än för bara några år sedan, meddelar Säpo i sin årsrapport.