Säpo har tillsammans med polisen gjort orosanmälningar till flera kommuner i Sverige gällande barn till svenska IS-anhängare som befinner sig i Syrien. I Stockholm rör det sig om ett 20-tal barn. – Det inte säkert att de här barnen fortfarande lever, säger Christina Kiernan, samordnare mot våldsbejakande extremism i Stockholms stad.