Har gjort orosanmälningar till flera kommuner • ”Inte säkert att alla lever”.