Högsta domstolen kan snart förändra hur landet styrs.