Inne i Karlskrona hamnbassäng är vattnet grumligare och havsbotten sämre än vad den är utanför. En stor anledning till det är stadens militära bakgrund och koppling.