Regeringen och samarbetspartierna Liberalerna och Centerpartiet vill att skattens sänks för de som bor i glesbygd. Nu har föreslår Skatteutskottet att Riksdagen röstar ja till sänkt skatt.