Magdalena Andersson: Möjliggör för lokal media att kunna anställa lokala journalister