Språket är nyckeln till integration. Men sätten att lära sig ett nytt språk är många. Ett av dem står Hanna Högemark Hilliges för. På måndageftermiddagar leder hon vuxenkören SångLärKan i Vivalla.