Många nyanlända lär sig svenska genom att sitta i skolbänken. Men i Hylte kommun hoppas man att sång och rollspel ska vara vägen till språket och arbetsmarknaden.