En Sandvikenbo har drivit en motorbana utan att ha sökt miljötillstånd. Mannen ska betala 7 500 kronor i böter.