Vill inte utesluta något av alternativen för sjukhusbygget.