Under en stor del av pandemin har det varit färre som hört av sig till kvinnojourerna i Jönköpings län. Men under de senaste veckorna har samtalen ökat igen.