16 av de 20 sämsta riks- och länsvägarna ligger norr om Dalälven visar en undersökning gjord av organisationen Motormännen.